למידע נוסף והרשמה: 04-8148129

תלמידי ימין אורד,

לכניסה למערכת משרד החינוך

לחצו כאן

ובחרו את הענן של  מחוז התיישבותי

הזדהות אחידה משרד החינוך